La Seguretat Social estalviarà 32 milions amb les notificacions electròniques

El Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social generalitzarà a partir del proper dilluns 1 d’abril la implantació de les notificacions electròniques obligatòries de la Seguretat Social a 1,5 milions d’empreses i autònoms,  amb la qual cosa preveu un estalvi anual de 32,3 milions d’euros.

La regulació de les notificacions i comunicacions per mitjans electrònics en l’àmbit de la Seguretat Social s’ha publicat avui al BOE, i en destaquem els següents punts:

  • Serà d’aplicació a les persones físiques, jurídiques o ens sense personalitat jurídica que tinguin relació amb la Seguretat Social en matèria d’inscripció d’empreses, afiliació, altes, baixes i variacions de dades de treballadors, cotització, recaudació i prestacions.
  • L’accés a les notificacions i comunicacions electròniques s’efectuarà per compareixença a la Seu-e de la Seguretat Social.
  • Estan obligats a rebre notificacions i comunicacions per mitjans electròniques les empreses, agrupacions d’empreses i altres subjectes responsables de l’obligació de cotitzar que estiguin obligats a adherir-se al sistema RED, o que sense estar-hi obligats s’hi hagin adherit voluntàriament
  • Les persones físiques o jurídiques, o ens sense personalitat jurídica, que no estiguin incloses en el punt anterior, podran manifestar la voluntat de rebre les notificacions i comunicacions de la Seguretat Social per mitjans electrònics.
  • Les mútues d’accidents de treball i enfermetats professionals de la Seguretat Social, així com les seves entitats i centres mancomunats, també s’hauran d’incorporar al sistema de notificacions electròniques, des de la data d’efectes de l’autorització de la seva constitució.

 

 

 

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *