Oficina per a l’execució de la reforma de l’Administració

Al BOE núm. 149 de dissabte 22 de juny de 2013, s’han publicat els Reals Decrets 479/2013, de 21 de juny, pel qual es crea l’Oficina per a l’execució de la reforma de l’Administració, i el 486/2013, de 21 de juny, pel qual es nomena la Directora d’aquesta Oficina.