Comunicacions entre la Junta Arbitral del transport i els Ajuntaments

A partir d’ara, els edictes que la Junta Arbitral del Transport de Catalunya envia als ajuntaments per a la seva exposició al tauler d’anuncis (d’acord amb l’art. 59.5 de la Llei 30/1992) s’enviaran electrònicament a través d’EACAT.

Els edictes corresponen a notificacions infructuoses a empreses per citacions a vistes i per tramesa de laudes arbitrals.

Igualment, la diligència de l’Ajuntament conforme l’edicte ha estat exposat durant quinze dies al tauló d’anuncis s’enviarà electrònicament a través d’EACAT a la Junta Arbitral.