Implantació de la signatura electrònica d’empleat públic a l’Ajuntament de Madrid

Al Butlletí Oficial de l’Ajuntament de Madrid de 22 d’abril de 2013 s’ha publicat el “Decreto de 9 de abril de 2013 de la Delegada del Área de Gobierno de Economía, Hacienda y Administración Pública por el que se aprueba la Instrucción 4/2013, relativa a la implantación de la firma electrónica de empleado público en el Ayuntamiento de Madrid.”

S’implanta la signatura electrònica reconeguda de l’empleat públic basada en un certificat electrònic diferent del de persona física que emet la FNMT i només en targeta criptogràfica, i l’extensió del seu ús, en el marc dels serveis i procediments d’interès per als ciutadans i en les relacions entre òrgans municipals.