El Departament de la Presidència està tramitant l’elaboració del Projecte de decret pel qual es crea la Seu electrònica.

Al DOGC núm. 6332, d’11 de març, s’ha publicat l’Edicte d’1 de març de 2013, pel qual es sotmet a informació pública el Projecte de decret pel qual es crea una seu electrònica.

Podeu consultar el text del projecte clicant aquí.