Publicada la NTI de reutilització de recursos d’informació

Mitjançant la Resolución de 19 de febrero de 2013, de la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas s’ha publicat al BOE de 4 de març la “Norma técnica de interoperabilidad de Reutilización de recursos de información” Aquesta NTI té per objecte l’establiment del conjunt de pautes bàsiques per a la reutilització de documents i recursos d’informació elaborats o cutodiats pel sector públic referenciats a l’article 3 de la Ley 37/2007, de 16 de noviembre, sobre reutilización de la información del sector público per a qualsevol agent interessat.

Més informació al post del blog d’Interoperabilitat de data 1 de juny de 2012.