Reestructuració del Departament de Governació i Relacions Institucionals

Al DOGC núm. 6305 de 31 de gener de 2013 s’ha publicat el Decret 79/2013, de 29 de gener, de modificació del Decret 326/2011, de 26 d’abril, de reestructuració del Departament de Governació i Relacions Institucionals.

A la DDAA Tercera es disposa la supressió de la Direcció General de Processos i Administració Electrònica. Totes les funcions atribuïdes a aquesta Direcció General corresponen a la Secretaria d’Administració i Funció Pública.