Compensacions per retribuir determinats càrrecs electes locals

Justificació de les compensacions per retribuir càrrecs electes, anualitat 2012
 
Es recorda a tots els ajuntaments beneficiaris que el termini per justificar, mitjançant la plataforma EACAT, les compensacions per retribuir càrrecs electes, convocatòria 2012, finalitza el dia 31 de gener de 2013.
 
Així mateix, s’informa que entre el 15 de novembre de 2012 i el 17 de gener de 2013 el Departament d’Economia i Coneixement ha ordenat els pagaments de la totalitat d’aquestes compensacions.
 
La Direcció General d’Administració Local preveu que hi haurà convocatòria de l’anualitat 2013 de compensacions per  retribuir determinats càrrecs electes locals i que aquesta es publiqui en el Diari Oficial amb posterioritat a l’aprovació i publicació en aquest mateix Diari de la Llei de pressupostos de la Generalitat per al 2013.