Formalització de la figura del responsable d’interoperabilitat i nova gestió d’usuaris Via Oberta

Avui s’inicia un període de difusió sobre la nova gestió d’usuaris dels serveis Via Oberta, que a partir del dia 19 de juny anirà a càrrec dels responsables d’interoperabilitat de cada Ens adscrit al Conveni Marc d’Interoperabilitat.

Les funcions del responsable d’interoperabilitat d’un Ens són:

  • Actuar com a interlocutor únic  amb el Consorci AOC per temes d’interoperabilitat.
  • Vetllar per l’adequada gestió i accés, en el marc de la seva organització, als serveis d’interoperabilitat del Catàleg de Dades i Documents Interoperables de Catalunya al qual s’accedeix a través de Via Oberta
  • Designar als usuaris dins del seu Ens que podran accedir als diferents serveis de Via Oberta.

Fins ara, el responsable d’interoperabilitat havia de comunicar al seu gestor d’EACAT les persones de la seva organització a les que s’havia d’autoritzar l’ús als diferents serveis Via Oberta .

El Consorci AOC vol donar un pas més enllà en la garantia d’aquests serveis, ja que per la naturalesa de les dades que s’intercanvien cal dotar-los de la màxima seguretat. Per això, serà el propi responsable d’interoperabilitat qui haurà d’assignar els diferents rols als usuaris de la seva organització, operació que haurà de signar amb el seu certificat electrònic de l’empleat públic (T-CAT).

Per tal d’assegurar el bon funcionament d’aquest canvi en la gestió d’usuaris, hem enviat a tots els Ens una carta personalitzada amb el nom del responsable d’interoperabilitat en cada cas, i els hem informat sobre la possibilitat de designar-ne de nous. La designació de nous responsables s’haurà de fer a través del formulari electrònic que estarà disponible a partir del 5 de juny a EACAT > Tràmits > Secretaria > AOC – Sol·licitud de serveis > “Responsable IOP”

A través del bloc us mantindrem informats sobre qualsevol novetat que hi hagi en el transcurs de la campanya de formalització de la figura del Responsable d’interoperabilitat i de la nova gestió d’usuaris.