Nou servei d’informació de les actuacions de supervisió que realitza l’Oficina d’Acreditació a les entitats col·laboradores de medi ambient a EACAT

La Direcció General de Qualitat Ambiental del Departament de Territori i Sostenibilitat utilitzarà a partir d’ara la plataforma EACAT per comunicar-se amb els ajuntaments per a informar-los de les actuacions de supervisió que l’Oficina d’Acreditació realitza periòdicament a les actuacions realitzades per les entitats col·laboradores de medi ambient.

Aquesta supervisió administrativa es realitza en el marc de l’article 96 de la Llei 26/2010 i és molt important comptar amb el suport tècnic de l’administració local.

Per altra banda, la Direcció General de Qualitat Ambiental també utilitzarà la plataforma EACAT per comunicar als ajuntaments el resultat final d’aquestes supervisions administratives.