III Congrés Nacional d’Interoperabilitat i Seguretat

Els dies 20 i 21 de febrer de 2013 s’ha celebrat a Madrid el “III CONGRÉS NACIONAL DE INTEROPERABILITAT I SEGURETAT“, un fòrum de trobada per avançar sobre l’aplicació dels Esquemes Nacionals d’Interoperabilitat i Seguretat en les nostres Administracions Públiques per donar pas a noves formes de gestionar i tramitar de forma electrònica i aconseguir una única “xarxa” de serveis públics, optimitzant recursos i enfortint les relacions entre el públic i el privat.

Els representants del Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques han aprofitar per anunciar els nous serveis que es publicaran a la seva Plataforma d’Intermediació durant el primer semestre de l’any, alguns dels quals han estat expressament demandats per les administracions catalanes a través del Consorci AOC:

  • Certificats dels Registres Civils: Naixement, defunció i matrimoni
  • Certificats d’Entitats Asseguradores i reasseguradores, Mediadors d’assegurances i reassegurances, Plans i fons de pensions, Solvència.
  • Verificació de l’àmbit de residència (Província/Municipi) i Residència amb data de la última variació padronal.