L’Ajuntament de Llagostera, un primer pas cap a l’e-TAULER com a únic mitjà de publicació

Aquest municipi de la comarca del Gironès ha instal·lat a les dependències de l’Ajuntament una pantalla amb accés a Internet on els ciutadans poden consultar en línia els continguts del tauler d’anuncis municipal mitjançant el servei e-TAULER. En l’actualitat, conviuen els dos sistemes de tauler, el tradicional en paper i l’electrònic, que respon a la voluntat d’apropar la informació i les noves tecnologies a la població.

Aquest és un primer pas per a l’adopció de l’e-TAULER com a únic mitjà de publicació i gestió d’edictes electrònics en substitució del de paper.