L’ACTIC, un nou certificat al catàleg de Via Oberta

L’ACTIC és la certificació acreditativa de la competència digital, entesa com la combinació de coneixements, habilitats i actituds en l’àmbit de les tecnologies de la informació i la comunicació que les persones despleguen en situacions reals per assolir objectius determinats amb eficàcia i eficiència.

El nou servei “ACTIC” de Via Oberta posa a disposició dels gestors públics que ho requereixin per al desenvolupament dels seus tràmits les dades relatives a si una persona està en possessió d’un o diversos certificats ACTIC, els quals són expedits per la DG de Telecomunicacions i Societat de la Informació.

La consulta es pot aplicar a diferents tràmits administratius – per exemple: processos de selecció i provisió de personal, acreditació de mèrits – en què se sol·licita al ciutadà que acrediti la seva competència TIC. Si el gestor públic té la possibilitat de comprovar aquestes dades telemàticament, s’evitarà que el ciutadà hagi d’aportar cap certificat “en paper”.

Més informació a la carta de servei ACTIC (PDF).