Document de debat: “El gobierno electrónico en Europa: Reflexiones y propuestas”

Carlos Galán y Reyes Maroto, de la Universidad Carlos III de Madrid publiquen un ‘Documento de debate’ de la Fundación Ideas amb el títol ‘El Gobierno electrónico en Europa: Reflexiones y propuestas’.

Ressaltem algunes de les idees del document:

  • les principals raons per la no utilització de serveis públics electrònics són la manca de necessitat, de confiança i d’habilitats.
  • el govern-e ha de tenir en els propers anys un paper fonamental en el desenvolupament econòmic.
  • la reutilització de la informació del sector públic és una de les àrees d’actuació prioritària a la UE. Anglaterra lidera aquest aspecte, seguida per Espanya.
  • el marc normatiu sobre administració-e és massa voluminós, complex i confús.
  • la regulació sobre administració-e feta sense un anàlisi previ del seu impacte du a l’incompliment o a un compliment molt parcial.