L’ús de l’eAdministració creix tímidament entre els ciutadans malgrat les reduccions pressupostàries

El 2012 ha estat l’any de l’augment de l’ús de l’e-administració per part dels ciutadans. Per contra, també ha estat l’any en què s’ha estancat o fins i tot reduït l’ús de les tramitacions telemàtiques per part de les empreses. Pel que fa a percentatges, el 43% de la població d’entre 16 i 73 anys fa ús de l’administració electrònica.

L’any 2012 l’Administració General de l’Estat (AGE) va destinar a les TIC el 4,6% del pressupost total de l’Estat, la qual cosa suposa una reducció del 0.5% respecte de l’any anterior. En els darrers 5 anys el pressupost destinat ha TIC s’ha reduït en uns 440 milions d’euros.

La reducció pressupostària contrasta amb el Pla d’Administració Electrònica 2013-2015 i amb la rendibilitat que la pròpia Administració de l’Estat reconeix en aquesta inversió. Segons el Ministeri d’Hisenda i d’Administracions Públiques, en 2012 els ciutadans i les empreses van fer amb l’AGE prop de 345 milions de tràmits electrònics, és a dir, prop del 75% del total de tràmits fets amb l’AGE es van fer telemàticament.

Podeu accedir a l’informe complet a ‘Informe anual 2013 sobre el desenvolupament de la societat de la informació a Espanya