L’agenda del Govern per a la reforma de l’Administració

La vicepresidenta del Govern, Joana Ortega, ha participat en un acte a ESADE on ha definit com ha de ser la nova Administració de Catalunya: transparent, eficient, professional, capacitada i compromesa. La vicepresidenta ha anunciat durant la seva intervenció la intenció de constituir, durant el mes de desembre d’enguany, un grup de treball que posi fil a l’agulla a tota aquesta reforma de l’Administració.

Aquestes paraules de Joana Ortega es troben recollides al discurs que ha pronunciat durant l’acte de celebració del 10è aniversari del màster en Direcció Pública (EMPA), el 20è aniversari del Institut de Governança i Direcció Pública (IGDP) i del 30è aniversari del Programa de Gestió Pública d’ESADE.

“Estem parlant de construir una administració més transparent, que faciliti al seus ciutadans l’accés a tota la informació publica, i per tant els faciliti el control i supervisió de les seves activitats, i el retiment de comptes. D’una administració més eficient que asseguri l’òptima utilització dels recursos públics. Una administració més professional, en la qual quedi garantit que els gestors públics disposen de la preparació professional necessària, i que seran supervisats adequadament. I, finalment, una administració amb més i majors capacitats, més “intel·ligent”, més preparada per enfrontar els nous reptes de les societats globalitzades, molt interrelacionades i amb importants desafiaments tecnològics i ambientals”, ha declarat Ortega.

Podeu accedir a la totalitat del seu discurs.