El Parlament Europeu i la modernització de la contractació pública

En data 8 de maig de 2013 s’ha publicat al DOUE la Resolució del Parlament Europeu, de 25 d’octubre de 2011, sobre la modernització de la contractació pública, en la qual es recullen les consideracions, observacions i peticions a la Comissió Europea efectuades pel Parlament Europeu.

Tot aquest conjunt de consideracions queden recollides i agrupades en sis missions:

“Primera missió: millora de la claredat jurídica”

“Segona missió: desenvolupar tot el potencial – la millor rendibilitat”

“Tercera missió: simplificar les normes i permetre procediments més flexibles”

“Quarta missió: millora de l’accés per a les PIME “

“Cinquena missió: assegurar uns procediments raonables i evitar avantatges deslleials”

“Sisena missió: incrementar l’ús de la contractació electrònica”.

Si voleu llegir el text complert, cliqueu aquí.