Actualització trimestral de les dades de població (novembre 2013)

S’ha realitzat l’actualització trimestral de les dades del Registre de Població de Catalunya d’Idescat corresponents a la consolidació del mes d’octubre de 2013.

Aquest fet repercuteix directament en la qualitat de la informació que dóna el servei Padró de Via Oberta, ja que si un padró municipal d’habitants no està disponible per ser consultat en línia, la informació s’estreu del Registre de Població de Catalunya amb la qual cosa el desfasament que pot haver-hi entre les dades de residència actuals d’un individu i les dades anotades al Registre és de com a màxim tres mesos.