SOC – Formació d’oferta en àrees prioritàries (FOAP) a EACAT

L’objecte d’aquesta convocatòria és regular la concessió de subvencions públiques destinades a la realització d’accions formatives en àrees professionals prioritàries, adreçades prioritàriament a persones en situació d’atur.

Entitats beneficiàries:
Poden ser beneficiàries d’una subvenció per a la realització de les accions formatives les entitats següents:
a) Les entitats de formació públiques o privades, inscrites al registre de centres i entitats de formació del Servei d’Ocupació de Catalunya. Aquestes entitats presentaran la sol·licitud mitjançant el canal empreses de les Oficines de gestió empresarial (OGE)
b) Les administracions públiques d’àmbit local i les entitats que hi estiguin adscrites o vinculades amb competència en matèria de desenvolupament local i de promoció de l’ocupació, d’acord amb el que estableix el Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, inscrites al registre de centres i entitats de formació del Servei d’Ocupació de Catalunya. Aquestes entitats presentaran la sol·licitud mitjançant la plataforma EACAT.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *