Simplificació vers l’e-Administració (Dr. Pere-Joan Guiu i Rius)

centre_excellencia_socailmedia5Aquest treball de recerca neix amb l’objectiu de poder fer aportacions innovadores en els àmbits de treball de les administracions públiques referides als canvis que cal impulsar per adaptar-se a les noves necessitats de l’entorn social, econòmic i polític, a més de facilitar al màxim les relacions amb els seus clients naturals, la ciutadania i les empreses. Una d’aquestes aportacions va en la línia d’analitzar acuradament els circuits administratius prèviament a la seva possible informatització. Per aquest motiu ens centrem en l’anàlisi dels continguts d’informació (variables) dels documents que intervenen en la confecció dels expedients associats a la prestació de quatre serveis municipals: la llicència urbanística de primera ocupació, la llicència d’activitats (comunicació ambiental), l’atorgament de subvencions directes a entitats i associacions, i la contractació d’un bé per procediment obert.

Les administracions locals col·laboradores han estat les de Llagostera, Palamós i Sant Vicenç de Castellet. L’anàlisi comparativa s’ha desenvolupat aplicant la metodologia APS (Administrative Process Study) —àmpliament contrastada en administracions i empreses—, a partir de la confecció d’un diagrama d’estructura per cada procediment el qual n’identifica els documents, les unitats de treball i els processos administratius. Un cop contrastats els resultats dels procediments estudiats, es proposa per a cada producte o servei analitzat un model estàndard de gestió per a aquestes administracions que normalitza i simplifica els documents que en formen part i també estandarditza el contingut dels seus camps d’informació variables, alhora que dóna les indicacions perquè l’arxiu hi pugui fer la seva feina de custòdia, de preservació i de recuperació.

Document complet: Simplificació vers l’e-Administració. Redisseny i millora d’expedients administratius per unificar procediments, estandaritzar documentació i reduir continguts d’informació. (EAPC. Generalitat de Catalunya)