Les habilitats digitals a l’Administració local

La Jornada “Habilitats digitals a l’Administració local” va analitzar els canvis que Internet ha provocat a l’Administració pública. Com han canviat els tràmits, els hàbits i la forma de treballar. Es va analitzar com s’estàn transformant els hàbits laborals, els processos de treball i les tendències que estan sorgint i que, properament, veurem com es desenvolupen.

Podeu veure el vídeos de la jornada.

  • Què està passant a Internet? Laura Rosillo, coach digital
  • Big Data: importància de la recerca, la captura, l’emmagatzematge, la compartició, l’anàlisi i la visualització de dades. Ignasi Alcalde, professor de social Media UOC
  • Workshop: ús professional de les xarxes socials i el cloud computing. Treballar al núvol i gestionar converses. Laura Rosillo, coach digital