Sant Feliu de Llobregat ja disposa de tauler d’edictes electrònic

El ciutadans ja poden consultar, a través de qualsevol dispositiu electrònic, les comunicacions que publica l’ajuntament de Sant Feliu de Llobregat. Per saber quins anuncis i edictes ha publicat l’ajuntament, els ciutadans poden accedir directament a l’adreça http://www.santfeliu.cat/e-tauler o bé entrar a la seu electrònica del web del municipi.

El tauler d’edictes electrònic conviurà de manera transitòria amb el tauler en paper, ubicat a les dependències de l’Oficina d’Atenció Ciutadana, fins que s’exhaureixi el termini de publicació dels documents que hi restin publicats en aquest tauler físic.

Per oferir als seus ciutadans un servei electrònic de publicació d’edictes i anuncis, l’ajuntament de Sant Feliu de Llobregat ha optat per implantar l’eTAULER, el servei desenvolupat pel Consorci AOC que permet la publicació i la gestió d’edictes electrònics mitjançant Internet.

L’eTAULER està a disposició de totes les administracions públiques que vulguin implantar a la seva seu electrònica un servei d’aquest tipus i, d’aquesta manera, donar resposta a l’article 12 de la Llei 11/2007 d’accés electrònic dels ciutadans als serveis públics que estableix que la publicació d’actes i comunicacions podrà ser substituïda o complementada per la seva publicació en la seu electrònica.

Alguns dels municipis que ja tenen l’eTAULER són: Terrassa, Vilanova i la Geltrú, Sant Just Desvern i Castellar del Vallès.