L’experiència del CC del Montsià amb Via Oberta en l’àmbit educatiu

El passat 10/10/2013 el Consell Comarcal del Montsià va presentar a la resta de consells comarcals la seva experiència amb els serveis de Via Oberta en l’àmbit dels ajuts i serveis educatius. Aquí teniu la síntesi de la presentació:

“L’Àrea d’Ensenyament del Consell Comarcal del Montsià gestiona serveis i ajuts educatius, en conveni amb el Departament d’Ensenyament (serveis de transport i menjador escolar) i amb la Diputació de Tarragona (llibres escolars, llars d’infants i colònies i campaments). En concret, el curs 2012/2013, va tramitar 3.960 sol·licituds de serveis (transport: 370, i menjador: 186) i d’ajuts educatius (llibres: 2.051, menjador: 1.178, llars d’infants: 99, desplaçament: 57, i colònies i campaments: 19).

Cada sol·licitud comporta, segons la seva tipologia, l’obtenció o comprovació de dades socioeconòmiques diverses: dades de convivència, renda i patrimoni econòmic, identitat, monoparentalitat, família nombrosa, discapacitat, dependència, etc.

Abans de l’any 2010, les famílies sol·licitants havien d’aportar bona part de la documentació que es demanava, a excepció del volant de convivència i del nivell de renda  que era sol·licitat directament pel Consell Comarcal, gràcies als convenis específics establerts amb els ajuntaments de la comarca i amb l’AEAT.

L’accés als serveis de Via Oberta a partir de l’any 2010 va comportar un considerable alleujament del volum de documentació annexa que havien d’aportar les famílies (ara només basada en documents identificadors, TIS, convenis reguladors i acolliments), i una millora quantitativa i qualitativa del procés d’accés a la documentació complementària que es va traduir en agilitat, eficàcia i simplificació dels tràmits, una major comoditat per a les famílies usuàries i un augment de l’eficiència per la major rendibilitat social i equitat dels ajuts atorgats”