Aclariments jurídics sobre les notificacions electròniques

Des del Consorci AOC hem elaborat diversos informes jurídics en l’àmbit de les notificacions electròniques per donar resposta a les consultes jurídiques que des de diferents ens locals ens heu anat plantejant. Aquests informes jurídics pretenen donar resposta a les següents qüestions:

  • És possible regular la notificació electrònica obligatòria en els plecs de clàusules administratives generals?
  • Els licitadors, per accedir a les notificacions de les adjudicacions de contractes, requereixen de certificats de signatura electrònica reconeguda?
  • Quina és la justificació legal que permet l’accés a les notificacions electròniques mitjançant el sistema de contrasenya d’un sol ús?

Esperem que aquests informes us siguin d’utilitat per aclarir dubtes i que us ajudin a superar esculls per seguir avançant en la implantació de la notificació electrònica a les vostres organitzacions.