Regulació de la Seu electrònica de la Generalitat de Catalunya

Al DOGC d’avui s’ha publicat el Decret 232/2013, de 15 d’octubre, pel qual es crea la Seu electrònica.

Podeu accedir-hi clicant aquí.