Per què designar un responsable d’interoperabilitat diferent del gestor de l’ens

La especial naturalesa de la informació a la que podrà accedir un usuari a través de Via Oberta és la que comporta que la gestió de les autoritzacions les hagi de fer un tipus “especial” de gestor de l’ens. 

Des d’un punt de vista general, la gestió d’autoritzacions a EACAT les realitza sempre la figura del gestor de l’ens. Aquest el designa el responsable legal de l’ens en el moment de l’adhesió a la plataforma i, a partir d’aquell moment, cada entitat és lliure de crear-ne, autònomament, tants com en necessiti.

Per una altra banda, la informació a la que es pot tenir accés a través de l’EACAT es pot classificar en dos grans grups:

  • Informació pròpia de l’ens generada des dels serveis d’administració electrònica que el Consorci AOC ofereix a aquest, com ara els tràmits efectuats per ciutadans a través d’e-TRAM, les factures electròniques rebudes a través d’e.FACT, les notificacions electròniques efectuades amb e-NOTUM o els tràmits rebuts o enviats a altres administracions a través d’EACAT Tràmits.
  • Informació d’altres administracions necessàries per a fer efectiu el dret dels ciutadans a no aportar documentació que està en poder d’alguna administració pública. Estem parlant de les consultes que es poden realitzar a través de Via Oberta.

Aquesta doble naturalesa de la informació a la que es pot tenir accés és la que comporta que per a la gestió de les autoritzacions associades a Via Oberta calgui ser un tipus “especial” de gestor de l’ens que és el que hem anomenat “responsable d’interoperabilitat” qui, a més a més de tenir les atribucions pròpies d’un gestor de l’ens, pot gestionar els permisos d’accés a dades d’altres administracions.

Per l’especial responsabilitat associada a aquest perfil, la seva designació es fa mitjançant petició formal al Consorci AOC i, en la seva activitat diària, requereix de l’ús de la signatura electrònica en les operacions d’assignació de permisos en el context de Via Oberta.

Accés al formulari per designar el responsable d’interoperabilitat de l’ens (El formulari es troba a dins d’EACAT> Tramits> Secretaria> AOC-Sol·licitud de serveis)