La història clínica dels navarresos es podrà consultar per metges d’arreu d’Espanya

A partir del mes d’octubre, qualsevol metge de l’Estat Espanyol podrà consultar l’historial clínic dels pacients navarresos que es trobin fora de la seva comunitat autònoma i necessitin atenció sanitària. La implantació de la història clínica digital del Sistema Nacional de Salut permet a qualsevol facultatiu la consulta, impressió o descàrrega dels informes clínics.

Per protegir la seguretat i la confidencialitat de la informació, l’accés a l’historial clínic s’ha de fer mitjançant un certificat digital o el DNI electrònic. De la seva banda, qualsevol pacient podrà accedir via web a tota aquesta informació clínica i mantenir-la oculta si així ho desitja.

Podeu ampliar la informació a http://www.europapress.es/navarra/noticia-historia-clinica-navarros-podra-ser-consultada-facultativos-resto-espana-20130913120357.html