Actualització trimestral de les dades del Registre de Població

S’ha realitzat l’actualització trimestral de les dades del Registre de Població de Catalunya d’Idescat. Per tant, les dades que es poden consultar en aquests moments  corresponen a la consolidació del mes de juliol de 2013.

Recordeu que aquest fet repercuteix directament en la qualitat de la informació que dóna el servei Padró de Via Oberta, ja que si un padró municipal d’habitants no està disponible per ser consultat en línia, la informació s’estreu del Registre de Població de Catalunya amb la qual cosa el desfasament que pot haver-hi entre les dades de residència actuals d’un individu i les dades anotades al Registre és de com a màxim tres mesos.