Telefónica emet factures electròniques a través del servei e.FACT

L’empresa Telefónica ha emès durant aquest estiu les primeres factures en format electrònic a la Diputació de Barcelona i a l’Organisme de Gestió Tributària a través del servei e.FACT ofert pel Consorci AOC a les administracions catalanes.

Per poder rebre les factures en format electrònic emeses per Telefónica, les administracions adherides al servei e.FACT han de sol·licitar-ho explícitament en els plecs de contractació, tal com han fet la Diputació de Barcelona i l’ORGT. Des del Consorci AOC es faciliten d’exemple d’ús per a l’adaptació dels plecs de clàusules administratives dels procediments de contractació.

Així mateix, les administracions poden consultar la resta d’empreses que també estan emetent  factures electròniques utilitzant l’ e.FACT