Rutes de transport escolar a EACAT

La resolució d’adjudicació o del contracte de serveis de les rutes de transport escolar dels Consells Comarcals cal notificar-la al Servei Territorial de Transport  del Departament de Territori i Sostenibilitat corresponent per EACAT.

Amb l’objecte de simplificar i agilitar la tramitació administrativa de l’expedient us sol·licitem que en el moment que disposeu de la resolució d’adjudicació o del contracte de serveis de les rutes de transport escolar el notifiqueu al Servei Territorial de Transport de que correspongui a la vostra demarcació (Barcelona, Tarragona, Lleida o Girona) mitjançant la plataforma electrònica EACAT del Consorci AOC dins el servei TES ” Transport escolar i altres reiterats de la DGTM i amb el tràmit específic “adjudicació transport escolar”.

 
La resolució d’adjudicació o contracte que ens ocupa haurà de ser reflex del servei de transport escolar que efectivament es du a terme, per la qual cosa és molt convenient que remeteu la comunicació en el moment en que estiguin establertes les condicions finals de prestació del servei escolar, per tal d’evitar errors de tramitació.