Les administracions adherides a e.FACT ja poden rebre factures en format EDIFACT

A partir d’aquest segon semestre de 2013, totes les administracions públiques catalanes adherides al servei e.FACT  podran rebre factures electròniques dels seus proveïdors que treballin amb el format INVOIC d’EDIFACT.

L’EDIFACT com a estàndard d’intercanvi electrònic de dades (EDI) desenvolupat per les Nacions Unides de caràcter global i multisectorial s’utilitza àmpliament en la transmissió de documents electrònics de la cadena de subministrament i, en particular, en facturació electrònica en diversos sectors com la distribució, automoció, farmacèutic, finances, logística, transport i turisme, entre altres.

D’aquesta manera, l’acceptació d’EDIFACT al servei e.FACT pretén augmentar el desplegament de la factura electrònica al sector públic aprofitant que un elevat col·lectiu d’empreses usuàries d’aquest estàndard són proveïdores de les administracions públiques.

La implantació de factures amb EDIFACT al servei  e.FACT s’ha fet de manera que el hub o intercanviador responsable de la distribució de factures d’e.FACT admeti les factures EDIFACT i les converteixi a Facturae, format de facturació electrònica emprat per les administracions públiques catalanes. La conversió de formats permetrà que tant  les empreses que tinguin serveis de facturació electrònica amb EDIFACT com  les administracions receptores usuàries d’e.FACT puguin relacionar-se sense necessitat d’inversions addicionals, permetent un major desplegament de la facturació electrònica.

Destacar que la posada en funcionament de l’intercanvi de factures en format EDIFACT per a qualsevol administració, ha comptat prèviament amb el pilotatge dut a terme amb èxit  a l’Institut Català de la Salut (ICS) arran les seves transaccions amb els seus proveïdors del sector de la salut (serveis de salut públics, hospitals privats, laboratoris farmacèutics, proveïdors sanitaris i majoristes farmacèutics). De fet, des de principi d’any  l’ICS ja  ha rebut 31.000 factures electròniques en format EDIFACT a través de l’e.FACT.

Podeu consultar la experiència de l’ICS per implantar la  factura electrònica clicant aquí