Serveis públics electrònics? Sí, si ho fan més barat i fàcil

Publicat el document de la Comissió Europea ‘Public Service Online. Digital by Default or by Detour?‘. A diferencia d’altres edicions on s’analitzava el compliment de determinats serveis, en aquest es valora la capacitat de les administracions per atendre necessitats concretes de la ciutadania agrupades al voltant d’events. En concret: la creació d’empreses, la pèrdua i cerca de treball i l’estudi.

El document presenta també el resultat d’una àmplia enquesta realitzada a 28.000 usuaris d’internet de 32 països de la que es desprèn que s’aposta pels serveis públics electrònics quan (per aquest ordre) comporten un estalvi de temps, ofereixen flexibilitat d’ús, són simples i més barats. Per cert, no hi ha una especial preocupació pel que fa a la protecció de dades personals (11%).

Altres idees del document:

  • No es pensa prou en l’usuari quan es dissenyen serveis públics electrònics
  • Els governs no aprofiten prou els beneficis de l’administració-e
  • Cal transformació dels serveis si es vol una nova generació de serveis públics-e