Aprovada l’Agenda Digital per a Espanya

El Consell de ministres ha aprovat una Agenda Digital com a marc de referència per, entre altres, establir un full de ruta en matèria de TIC i administració electrònica. S’estructura en base a 6 grans objectius un dels quals és la millora de l’administració electrònica i l’adopció de solucions digitals per a una prestació eficient dels serveis públics. Dins aquest apartat les línies d’actuació plantejades són apropar l’administració a ciutadania i empresa; incrementar els nivells d’ús de l’administració-e, racionalitzar i optimitzar l’ús de les TIC a les administracions i augmentar la col·laboració entre administracions

Podeu accedir al contingut sencer de l’Agenda aquí