Publicades les bústies d’administracions catalanes on les empreses poden dipositar factures-e

Actualment hi ha 181 administracions públiques catalanes que fan servir l’e.FACT. Amb l’objectiu de facilitar el dia a dia de les empreses que treballen amb l’Administració pública, hem completat el llistat dels ens adherits a l’e.FACT amb l’enllaç a la bústia en la que es poden dipositar les factures.

Des de l’enllaç següent, s’accedeix al llistat dels ens adherits al servei e.FACT i les seves bústies.

Aquest llistat s’anirà actualitzat mensualment.