Publicat el novè informe sobre l’avenç de l’Administració electrònica als ens locals

El Consorci AOC presenta el novè informe sobre l’e-Administració, corresponent al mes d’abril de 2012, amb més dades sobre el grau d’adopció dels serveis d’Administració electrònica als ens locals catalans.

Les principals dades a destacar d’aquest informe són:

  • L’increment de 128 a 196 els ajuntaments que fan ús de serveis de seguretat mitjançant l’anàlisi preventiva de vulnerabilitats externes (un 7,2% més).

  • La creació de noves seus electròniques; actualment en tenen 151 ajuntaments (un 1,6% més) i 11 consells comarcals, quatre més respecte a l’informe anterior.

  • L’augment progressiu d’ajuntaments que consumeixen dades d’altres administracions; n’hi ha ja 311 (el 32,8% del total). En un any, aquesta xifra ha augmentat més d’un 13%, facilitant l’intercanvi de dades i documents electrònics entre les administracions públiques.

Per altra banda, l’informe incorpora com a novetat indicadors sobre els ens que han aprovat una normativa reguladora de seu electrònica i de registre electrònic. Els trobareu, juntament amb el paràmetre referent a les ordenances reguladores de l’Administració electrònica, en una apartat denominat “Normativa”.

Finalment esmentar com a destacat un matís nou en el criteri dels ens que accepten factures electròniques. A partir d’ara es considera que un ens ofereix el servei únicament si té publicada la bústia de lliurament de factures-e al seu web. Les dades actuals són que 90 ajuntaments i 26 consells comarcals ja en disposen.

Podeu consultar les dades del 9è informe i dels estudis anteriors a l’apartat d’Informes sobre e-Administració. També podeu consultar les dades més recents plasmades al mapa interactiu de Catalunya.