Novetat e.FACT: publiquem la relació de les bústies dels ens adherits

Amb l’objectiu de facilitar el dia a dia de les empreses que treballen amb l’Administració pública, hem completat el llistat dels ens adherits a l’e.FACT amb l’enllaç a la bústia en la que es poden dipositar les factures. Des de l’enllaç següent, podeu accedir al llistat d’ens adherits al servei e.FACT i les seves bústies. Aquest llistat s’anirà actualitzat mensualment.