Nomenats els representants de Localret al Consorci AOC

Amb la recent designació per part de Localret dels seus representants en els òrgans col·legiats del Consorci AOC, finalitza un període de transició en la composició dels esmentats òrgans que s¿inicià amb les darreres eleccions municipals. Fruit d¿aquesta designació, a hores d¿ara, aquests òrgans estan integrats per les persones següents:

Consell General del Consorci AOC

GeneralitatHble. Sra. Joana Ortega i Alemany (Presidenta), Vicepresidenta del GovernSr. Francesc Homs i Molist, Secretari general de la PresidènciaSra. Maria Àngels Barbarà i Fondevila, Secretària general de Governació i Relacions InstitucionalsSra. Georgina Arderiu i Munill, Secretària general d’Economia i ConeixementSr. Enric Colet i Petit, Secretari general d’Empresa i OcupacióSra. Pilar Pifarré i Matas, Secretària d’Administració i Funció PúblicaSr. Jordi Baiget i Cantons, Director general de Coordinació InterdepartamentalSr. Ignasi Genovès i Avellana, Director general d’Atenció Ciutadana i DifusióSr. Àlex Pèlach i Pàniker, Director general de Processos i Administració ElectrònicaSr. Carles Flamerich i Castells, Director general de Telecomunicacions i Societat de la InformacióSr. Jordi Escalé i Castelló, Director gerent del Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació

Administracions Locals Il·lm. Sr. Valentí Junyent i Torras (Vicepresident), President del Consorci Localret / Alcalde de Manresa Il·lm. Sr. Andreu Francisco i Roger, Vicepresident del Consorci Localret / Alcalde d’AlellaIl·lm. Sr. Carles Ruiz Novella, Vicepresident del Consorci Localret / Alcalde de ViladecansIl·lm. Sr. Sr. Antoni Vives i Tomàs, Vicepresident del Consorci Localret / 3er Tinent d’Alcalde de l’Ajuntament de BarcelonaSr. Manuel Sanromà Lucia, Gerent de l’Institut Municipal d’Informàtica de l’Ajuntament de BarcelonaSra. Maria Petra Sáiz Antón, Presidenta del Consell de Col·legis de Secretaris, Int. i Tres. d’Adm. Local de CatalunyaPendent de nomenament, Director general del Consorci Localret

Comissió Executiva del Consorci AOCConsell d’Administració de CATCert

Generalitat Sra. Maria Àngels Barbarà i Fondevila (Presidenta), Secretària general de Governació i Relacions InstitucionalsSr. Enric Colet i Petit, Secretari general d’Empresa i OcupacióSr. Ignasi Genovès i Avellana, Director general d’Atenció Ciutadana i DifusióSr. Àlex Pèlach i Pàniker, Director general de Processos i Administració Electrònica

Administracions Locals Il·lm. Sr. Carles Ruiz Novella, Vicepresident del Consorci Localret / Alcalde ViladecansIl·lm. Sr. Antoni Vives i Tomàs, Vicepresident del Consorci Localret / 3er Tinent d’Alcalde de l ‘Ajuntament de Barcelona