El Consorci AOC col·labora en el desenvolupament de la Finestreta Única Empresarial

Les administracions tenen el repte d’impulsar un canvi de model que faciliti la relació amb les empreses i fomenti l’increment de l’activitat econòmica. El Pla d’implantació de la Finestreta Única Empresarial que el Govern de la Generalitat va aprovar el passat més de setembre és un dels instruments per fer realitat aquest canvi de model.

En el marc de les actuacions previstes en l’esmentat Pla, el Consorci AOC ha rebut l’encàrrec del Govern de coordinar un grup de treball multidisciplinar i interadministratiu amb l’objectiu de desenvolupar els tràmits estàndards afectats per la normativa vigent per a empreses i posar-los a disposició dels ens locals catalans.

Aquest grup, que està liderat a la Generalitat de Catalunya pel Departament d’Empresa i Ocupació a través de l’Oficina de Gestió Empresarial (OGE), compta amb la participació de l’OGAU (Oficina de Gestió Ambiental Unificada) del Departament de Territori i Sostenibilitat, la Diputació de Barcelona i de tècnics dels ajuntaments de Castellar del Vallès i Castellbisbal.

En aquests moments el Consorci AOC i l’Oficina de Gestió Empresarial (OGE) estan treballant dins el Pla d’implantació de la Finestreta Única Empresarial, en la concreció del model funcional dels tràmits locals que afecten a l’activitat empresarial amb l’objectiu de poder, a partir d’aquest model, construir la solució tecnològica corresponent, que es vincularà a l’e-TRAM, el seu mòdul de tramitació electrònica.

Les principals fites del projecte són les següents:

  • Consensuar -sobre el model d’ordenances municipal tipus promoguts per la Diputació de Barcelona- la disponibilitat d’una mateixa reglamentació en tot el territori català. Actualment ja es disposa d’una primera versió publicada, i s’està treballant per incorporar-hi nous canvis que facilitin l’aprovació del text pel major nombre possible d’ajuntaments.
  • Identificació dels diferents tràmits municipals afectats per l’activitat empresarial.
  • Concreció del mapa de tramitació de diferents tràmits municipals, amb la seva integració amb el que disposarà la Finestreta Única Empresarial de la Generalitat.
  • Definició i integració dels models de cartes de serveis i els formularis electrònics dels tràmits identificats.

Durant el segon semestre d’aquest 2012 tindrà lloc una sessió informativa de presentació del servei.