Publicada una guia sobre contractació pública electrònica

La guia sobre contractació pública electrònica, elaborada per l’Observatori de la Societat de la Informació d’INTECO, vol oferir informació pràctica a tots els que participen en el procés de contractació pública, això és, Administració pública (entitats adjudicadores) i licitadors o proveïdors.

La guia completa està disponible en castellà i hi ha un resum executiu en català. També hi ha un vídeo divulgatiu de la guia que resumeix els punts clau de la contractació pública electrònica.