El MHAP presenta el “Plan Estratégico de Mejora de la Administración y del Sector Público”

La DG de Modernització Administrativa, Procediments i Impuls de l’Administració Electrònica del Ministerio d’Hisenda i Administracions Públiques ha presentat el seu pla estratègic anemenat ‘Plan Estratégico de Mejora de la Administración y del Sector Público. Plan Mejora 2012-2015’. Podeu accedir al seu contingut (provisional).

Aquest Pla promogut per un desig de profunda transformació de l’administració aspira a contribuir a la recuperació econòmica mitjançant una racionalització dels processos administratius, l’evolució cap a la sostenibilitat global com a sistema d’estalvi, el foment de la cohesió i la integració interadministrativa i el desenvolupament de l’administració electrònica com a element de competitivitat.

S’estructura al voltant de 3 eixos:

  • la pròpia Administració General de l’Estat
  • la ciutadania i
  • les altres administracions públiques.

En aquest darrer eix s’informa d’un pla, el Plan Comparte, que té com a principal objectiu la creació d’un nou model de col·laboració entre administracions.