Aprovades tres noves Normes Tècniques d’Interoperabilitat

Ja s’han publicat les resolucions de 28 de juny de 2012, de la Secretaria d’Estat d’Administracions Públiques per les que s’aproven tres noves normes tècniques d’Interoperabilitat: NTI de Política de gestió de documents electrònics, la NTI de Protocols d’intermediació de dades i la NTI de Relació de model de dades.

La Norma Tècnica d’Interoperabilitat de Política de gestió de documents electrònics estableix els conceptes i principis per al desenvolupament d’aquestes polítiques i identifica els processos de la gestió de documents en el marc de l’administració electrònica.

La Norma Tècnica d’Interoperabilitat de Protocols d’Intermediació de dades defineix els rols dels agents que participen en els intercanvis de dades i estableix les condicions relatives als processos d’intercanvi de dades a través de la Plataforma d’intermediació del Ministerio de Hacienda y Administraciones públicas, condicions aplicables a plataformes d’intermediació d’altres Administracions Públiques.

De la seva banda, la Norma Tècnica d’Interoperabilitat de Relació de models de dades té per objecte definir les condicions per establir i publicar models de dades que siguin comuns a l’Administració i que es refereixin a matèries en què hi hagi intercanvi d’informació amb els ciutadnas i altres administracions.

Norma Tècnica d’Interoperabilitat de Política de gestió de documents electrònics
Norma Tècnica d’Interoperabilitat de Protocols d’Intermediació de dades
Norma Tècnica d’Interoperabilitat de Relació de models de dades