Jornada “Usuaris avançats dels geoserveis de l’ICC”

Presentació i objectius

La jornada exposarà una visió general, però d’abast tècnic, dels Geoserveis disponibles actualment a l’ICC. Les presentacions s’encararan a mostrar una descripció del ‘què’ fan, però també s’insistirà en el ‘com’ s’utilitzen, posant exemples propis i explicant-se la seqüència operativa que cal fer des del punt de vista de l’usuari. Es reproduiran casos d’ús d’interès per als assistents.

La jornada pretén establir llaços entre desenvolupadors i usuaris, a més de fer les primeres passes per a la fidelització d’un grup d’usuaris.

Programa

9:30 – 10:00 Recepció i lliurament d’acreditacions

10:00 – 10:30 Benvinguda i presentació de la jornada. Els Geoserveis de l’ICC: plataforma servidora de cartografia. Martí Pintó, cap de la Unitat de Desenvolupament SIG-WEB, ICC

10:30 – 11:00 Serveis en línia d’accés ràpid. Integració amb Google Maps i altres plataformes. Isabel Fabrellas, Unitat de Desenvolupament SIG-WEB, ICC

11:00 – 11:20 Descans

11:20 – 11:50 Serveis vector. Cartografia a la carta. Serveis SIG per a API REST. Joan Carles González, Unitat de Desenvolupament SIG-WEB, ICC

11:50 – 12:20 Dispositius d’accés als serveis. Widgets. Montse Ortega, Unitat de Desenvolupament SIG-WEB, ICC

12:20 – 12:50 Interacció amb l’usuari. Casos d’ús. Comparativa

12:50 – 13:00 Cloenda

Dia i Lloc: 5 de juliol de 2012 a l’Institut Cartogràfic de Catalunya, Parc de Montjuïc, Barcelona

Inscripció

Atès l’aforament limitat de la sala, és indispensable inscriure’s com més aviat millor.