CONVOCATÒRIA EIXOS 2 I 4 – FEDER 2007-2013

S’ha publicat al DOGC núm. 6057 de l’1.02.2012, la nova convocatòria dels eixos 2 i 4, mitjançant l’Ordre GRI/8/2012, de 26 de gener, per la qual s’aproven les bases reguladores per seleccionar operacions dels ens locals susceptibles de cofinançament pel FEDER Catalunya 2007-2013, eixos 2 i 4, i s’obre la convocatòria per presentar sol·licituds.

La presentació de sol·licituds es farà a través d’EACAT mitjançant el formulari degudament validat, fins al 31 de març de 2012.