L’Ajuntament de Barcelona usuari de la subhasta electrònica

El passat dia 2 de maig l’Institut Municipal de Parcs i Jardins de l’Ajuntament de Barcelona va realitzar una subhasta electrònica, pel subministrament de terres, substrats, compost i torbes. L’import de licitació era de 200.000 euros i l’import de sortida de la subhasta va ser de 178.627,03 euros. La duració de la subhasta, tenint en compte les pròrrogues, va ser de 2 hores i 45 minuts i es van rebre un total de 66 ofertes realitzades pels quatre licitadors convidats.

La funcionalitat de subhasta electrònica és de les darreres que s’han incorporat a la Plataforma de Serveis de Contractació Pública, eina desenvolupada per la Generalitat de Catalunya i que mitjançant el Consorci AOC pot ser utilitzada pels ens locals catalans. Actualment prop de sis-cents ens locals ja en són usuaris. A més de la subhasta electrònica, aquesta Plataforma ofereix altres funcionalitats com la de perfil de contractant o la presentació electrònica de propostes per a contractes menors i procediments negociats.

Seguiu l’enllaç per veure la notícia publicada al web del Consorci AOC.