Publicada una guia per a la gestió documental aplicada a projectes d’administració-e

L’Oficina d’Assistència en Administració Electrònica de la Gerència de Serveis d’Assistència al Govern Local de la Diputació de Barcelona ha publicat el document ‘La gestió documental aplicada als projectes d’administració electrònica local’.

Aquest document pretén ser una guia de suport per implantar als ens locals els canvis necessaris per donar compliment  a determinades obligacions normatives dins l’àmbit de l’administració electrònica, en concret pel que fa a assegurar la integritat i autenticitat durant tota la tramitació del document (amb atenció especial a les polítiques de preservació i signatura) i en el control del vocabulari de metadades;  i a desenvolupar polítiques de preservació que permetin assegurar l’accés futur a la documentació i a les seves evidències.