L’Organisme Autònom de Gestió i Recaptació de Tributs de la Diputació de Lleida aprova la política de signatura electrònica

S’ha publicat al Butlletí Oficial de la Província de Lleida número 77, de 5 de juny de 2012, el decret de creació de política de signatura electrònica.

Mitjançant aquest Decret, l’Organisme Autònom de Gestió i Recaptació de Tributs de la Diputació de Lleida ha aprovat definitivament la política de signatura electrònica que és aplicable a les relacions entre aquest organisme, els ciutadans i la resta de les administracions públiques.

Podeu accedir al text publicat clicant aquí.