Nova safata per lliurar les sol·licituds de Via Oberta

Per facilitar la sol·licitud de serveis de Via Oberta i l’enviament de fitxers relacionats (adhesió al conveni marc d’interoperabilitat, document de lliurament de certificats, etc.) s’ha creat una tramesa específica a EACAT>Tràmits>Secretaria, just a sota de “CAOC – Sol·licitud serveis”.

La tramesa es diu “Alta de serveis Via Oberta”. Sisplau, utilitzeu-la  sempre per sol·licitar els serveis de Via Oberta a fi que des del Consorci us puguem agilitar els tràmits d’alta.

Tramesa sol·licituds VO