L’EAPC convoca la primera edició dels Premis Alfons Ortuño

L’Escola d’Administració Pública de Catalunya ha creat els Premis Alfons Ortuño amb l’objectiu de reconèixer honoríficament les actuacions d’innovació i bones pràctiques en matèria de gestió pública de les administracions públiques catalanes. Aquests premis s’atorgaran biennalment.
La presentació serà per EACAT.

En aquesta primera edició es premiaran actuacions implantades a partir de l’1 de gener de 2010 i adscrites a un d’aquests tres grups: el d’organització i recursos humans, el de gestió pressupostària i avaluació, i el de polítiques sectorials i serveis finalistes.
El termini de presentació acaba el 15 de setembre.