Notificacions de resolucions judicials a procuradors

En la línia que des del Consorci AOC ja fa temps que anem insistint als ens locals, explicant-los que la implantació de les notificacions electròniques, especialment quan aquestes s’utilitzen de forma massiva, suposen un estalvi de temps i diners i per tant ajuda a les administracions a ser molt més eficients, avui us presentem el cas de l’Administració de Justícia de Cantabria, que el mes de març va posar en marxa un sistema de notificacions electròniques de les resoluciones judicials als procuradors, i que durant els 2 primers mesos ja s’han estalviat 220.000 fulls de paper i 205 hores de treball.

Aquí podeu llegir la notícia completa.