Modificació de la llei de trànsit: nou termini d’obligatorietat

El passat divendres 25 de maig el Consell de Ministres va aprovar el Decret-llei 19/2012 que modifica la llei de trànsit. El punt més destacat és que es dóna una pròrroga a les administracions locals fins el 25 de maig de 2014 per notificar per via electrònica les sancions de trànsit i  les publicacions al TESTRA.

No obstant, des del Consorci AOC seguim treballant amb totes les administracions locals implicades perquè finalitzin les tasques d’implantació i posin en marxa aquest servei, atès que disminueix substancialment els costos de notificació en comparació amb les notificacions practicades en paper i per tant representa un estalvi important per a les administracions.

Recordeu que al web del Consorci AOC (apartat e-NOTUM) hi trobareu tota la informació.

1 Comentaris

  1. Considero molt important continuar impulsant la utilització de les notificacions electròniques. No perquè la Llei així ho estableix (en aquest sentit, la pròrroga que acaba de fer el Consell de Ministres tranquilitza a les entitats locals), si no perquè constitueixen una oportunitat d’estalvi en la gestió en uns temps en els que les mesures que aportin estalvis han de ser una prioritat; i més quan les notificacions electròniques aporten alhora una major eficàcia en la funció notificadora que els mecanismes tradicionals en paper.

Icona d'un globus terraqüi